Umění a ctnost

Autoři

OSOLSOBĚ Petr

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Rozsáhlá monografie o vztazích mezi Aristotelovou teorií umělecké reprezentace (Poetika) a teorií ctnosti (Etika Nikomachova), jejichž vliv je dobře patrný v dílech Danta Alighieriho a Williama Shakespeara.
Související projekty: