Perceived self-competence in adolescent children who self-harm

Název česky Uvědomovaná kompetence u adolescentních dětí, které se sebepoškozují.
Autoři

BARTOŠOVÁ Kateřina ČERŇÁK Michal HRUBÁ Veronika BUREŠOVÁ Iva KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V posledních několika desetiletích stoupá počet sebepoškozujících se adolescentů. Vzniká tedy potřeba lépe porozumět faktorům, které se sebepoškozováním souvisejí. Cílem této studie je prozkoumat vztah mezi sebepoškozováním a vnímanou kompetencí u dětí mladšího školního věku a současně na neklinické populaci. V průřezovém šetření 1740 adolescentních dětí (věk 11 – 16, průměrně 14)vyplnilo baterii dotazníků. Použili jsme: Self-Harm Inventory, Self-Harm Behavior Questionnaire, Perceived Competence Scale for Children a sociodemografický dotazník. Děti, které se sebepoškozovaly, vykazovaly nižší hladinu vnímané kompetence, a to především v oblastech školy a akademického výkonu, fyzického výkonu a vzhledu. Naopak rozdíly nebyly nalezeny na škálách sociální kompetence. Dále jsem zvažovali souvislosti mezi vnímanou kompetencí a způsoby sebepoškozování. Řezání a škrábání se zdá být nejvíce spojeno s vnímanou kompetencí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.