Město jako organismus v české fantasy literatuře (v díle Miloše Urbana a Pavla Renčína)

Autoři

SVOBODOVÁ Lenka KRAJTL Ondřej

Rok publikování 2013
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tuzemská fantasy literatura nabízí řadu příkladů chápání města jako živého organismu, ať už v rovině alegorické nebo doslovné. Příkladem pars pro toto estetického zkoumání kategorií nápodoby a alegorie může být dílo dvou zcela rozdílných autorů – Miloše Urbana a Pavla Renčína. I když každý z nich přistupuje k literárnímu dílu svébytně, spojuje je právě chápání města jako živého organismu, který žije nejen na povrchu, ale také v jiné, běžnému člověku nepřístupné a neviditelné dimenzi. Urbana a Renčína spojuje také touha po návratu do předmoderní doby, o níž píše Mircea Eliade, kdy neexistovaly ostré hranice mezi přírodou, kulturní krajinou a lidskými sídly. Oba dva autoři sní o návratu do starých zlatých časů, zároveň také přinášejí novou vizi utopického uspořádání společnosti. Mezi společnými motivy najdeme personalizaci města, chorobu města a přírody jako chorobu společnosti a další. Zkoumaná literární díla tedy nabízejí poměrně jasnou odpověď na otázku, zda existují ostré hranice mezi přírodním a umělým ve městě: Neexistují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.