Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku

Autoři

BUREŠOVÁ Iva HRUBÁ Veronika KLIMUSOVÁ Helena ČERŇÁK Michal

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se zaměřuje na mapování výskytu specifické formy chování – sebepoškozování u ne klinického vzorku dětí staršího školního věku, s cílem prozkoumat podstatné souvislosti o příčinách, výskytu a frekvenci tohoto jevu, užívaných formách sebepoškozování, případných genderových rozdílech (viz. Siv Kvernmo, Jan H. Rosenvinge, 2009, Whitlock, 2010 aj.) a dalších významných souvislostech, se snahou uchopit problematiku sebepoškozování v kontextu českého prostředí a navázat tak na již realizované kvalitativní studie, realizované většinou formou nepublikovaných diplomových prací a námi provedený pilotní výzkumný projekt. Výzkum byl koncipován jako explorativní studie, použity byly následující metody: Self-Harm Inventory, Sansone, Sansone & Wiederman, 1995 a Self-Harm Behavior Questionnaire SHBQ, Gutierrez, 2001.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.