Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví

Autoři

KLIMUSOVÁ Helena DOSEDLOVÁ Jaroslava SLOVÁČKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem studie bylo prozkoumat přesvědčení VŠ studentů o zdraví, včetně vztahů s osobnostními proměnnými, s proměnnými zachycující jednotlivé dimenze optimismu a s faktory chování vztahujícími se ke zdraví. Šlo o exploratorní korelační studii na rozsáhlém souboru vysokoškolských studentů. Nalezené vztahy mezi ukazatelem dispozičního optimismu a přesvědčeními o zdraví odpovídaly závěrům předchozích studií. V souladu s vymezením konstruktu dispozičního optimismu byly prokázány vztahy se škálami HOS odrážejícími pozitivní afektivitu a hodnocení. Klíčovou otázkou byl v naší studii vztah mezi přesvědčeními o zdraví a zdraví podporujícím chováním. Nejtěsnější vztahy mezi přesvědčeními o zdraví byly nalezeny pro faktor duševní hygieny, preventivní péče, pohybové aktivity a zdravého stravování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.