Když se školy učí

Autoři

NOVOTNÝ Petr HLOUŠKOVÁ Lenka

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přenos zkušeností z jednoho prostředí do druhého je komplikovanou otázkou mj. proto, že zkušenosti jsou kontextualizované a spojené s konkrétními aktéry zakotvenými v lokálních podmínkách, v důsledku čehož je výsledek přenosu zkušeností i jeho inovativní potenciál pro rozvoj škol nejistý. Přenositelnost zkušeností včetně tzv. příkladů dobré praxe je tedy vhodným cílem studijních návštěv či stáží, ale současně i tématem, který si zasluhuje výzkumnou pozornost. V příspěvku se zaměříme na přenos zkušeností jako na jeden z procesů organizačního učení, konkrétně na mechanismy spojené s přenosem zkušeností „zvenčí“ do života základních škol. Na základě našeho výzkumu organizačního učení na základních školách pak nabídneme úvahy o tom, které faktory mohou přenos zkušeností do vnitřního života škol usnadnit a jakou roli v tomto přenosu může hrát vedení školy.
Související projekty: