Rethinking Lifelong Learning and Workplace Learning Between Policies and Practice: The European Perspective.

Název česky Celoživotní učení a učení na pracovišti mezi politikou a praxí: evropská perspektiva
Autoři

POL Milan NOVOTNÝ Petr

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška byla zaměřena na analýzu mezinárodních dokumentů vzdělávací politiky, na akcenty vztažené k celoživotnímu učení a na potenciál, který je v tomto kontextu spatřován v procesech učení na pracovišti.