Probuzené, nebo předepsané ženství? Disciplinace individuálních cest v prostředí alternativní spirituality.

Autoři

ONDRAŠINOVÁ Michaela

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vychází z etnografického výzkumu v jednom z českých center současného duchovního hledání (spiritual seeking), respektive alternativní spirituality. V rámci zúčastněného pozorování života centra (veřejných seminářů a akcí) mě zaujalo zvláštní napětí mezi jazykem/praktikami, které tematizují osobní autonomii, individuální cestu, vnitřní moudrost a individuální transformaci, a jazykem/praktikami, v jejichž středu stojí důraz na společenství (tvoření „nové společnosti“), sociální role a službu budoucím generacím („děláme to pro naše děti“). V této souvislosti vystupuje také to, že identita jedince je zde často uchopována prostřednictvím genderových kategorií a že účastníci seminářů jsou konfrontováni s předávanými představami o mužích a ženách (často ve spojení s kritikou většinové společnosti a jejích institucí). Ve svém příspěvku jsem se zaměřila na to, jak je na akcích tohoto centra konstruováno „ženství“. Vycházím zejména ze zúčastněného pozorování dění na seminářích nazvaných Probuzení ženy – seminářích, jejichž cílem bylo probudit „vnitřní ženskou sílu“, „obrovský ženský potenciál, který dřímá uvnitř v ženě“. Co toto „probuzení“ obnáší? Jaké ambivalence v sobě nese a jak se s nimi nakládá? Na jednu stranu je to proces získávání vlastní „vnitřní svobody“, objevování vlastní „síly“ kdesi uvnitř sebe, na druhou stranu je to něco, co se neobejde bez instrukcí, vzorů a praktických demonstrací, jejichž prostřednictvím se účastnicím semináře předává, jak má „ženství“ vypadat. Toto předávání je ovšem vedeno tak, aby výrazně nenarušovalo pocit vlastní autonomie, aby nevylučovalo možnost dělat si věci „po svém“, možnost „vycházet ze sebe“. Vztah mezi „probuzeným“ a „předepsaným“ ženstvím tedy nechápu jako vztah černo-bílý, vztah dvou vzájemně se vylučujících protikladů, ale jako vztah, jehož komplexita si zaslouží podrobnější analýzu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.