Aiming at Inclusive Schools: Czech School Leaders’ Perspectives

Název česky Směřování k inkluzivní škole: perspektiva českých lídrů
Autoři

TRNKOVÁ Kateřina POL Milan HLOUŠKOVÁ Lenka LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se zaměřujeme na vybrané klíčové procesy vedení školy, které jsou podstatnými předpoklady pro směřování k inkluzivní škole. Jsou jimi především práce s vizí, plánování a mechanismy spolupráce a komunikace. Zajímá nás, jak vedení popisuje a vysvětluje fungování těchto procesů, a co na nich shledává funkční (a ve vztahu k jakým aktérům). Dále se ptáme, kde nachází potenciál pro rozvoj či adaptaci těchto procesů, jak to zdůvodňuje a jaké zdroje v tomto ohledu zmiňuje. A konečně se ptáme, v jaké podobě je inkluze ve škole součástí vize vedení a celé školy a do jaké míry se promítá do výše uvedených procesů. V příspěvku se tedy zaměřujeme na vnímání těchto procesů a otázek širším vedením školy (ředitel, jeho zástupci a vedoucí školní družiny) a členy školního poradenského pracoviště, které je v problematice realizace proinkluzivních kroků ve škole odborným orgánem podílejícím se i na řízení procesů, které mají inkluzi a její sdílení a naplňování podporovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.