Role-playing jako živný roztok sociálna: experimentální metoda?

Autoři

BUCHTÍK Martin HAMPEJS Tomáš

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Teorie vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova active role-playing; research methods in social sciences; experimental in social sciences; social cognition
Popis Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v  sociálních vědách. Zasazuje role-playing do  rámce simulačních výzkumných metod, rozkrývá jeho epistemo- logii a dosavadní metodologická uchopení zejména v  sociální psychologii. Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný předmět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálně-vědné výzkumy propojením s  kognitivní vědou. V tomto ohledu je naším klíčovým předpokladem pro smysluplné uchopení sociální reality v  její simulované podobě shodnost kognitivních mechanismů sku- tečného i simulovaného jednání. V pojetí textu jsou oba zdroje spojeny jejich akcentem na  tematizaci sociálna jako inter-psychologického fenoménu mezi tradiční mikro a makro úrovní. Analogií s  Petriho miskou text promýšlí posunutí původní metody situační sociální psycho-logie směrem k  využití konstruovaných diegetických liminálních situací jako svého druhu laboratoří sociálna.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.