Model státu středoevropského typu: koncept na pomezí tradice a inovace. Ke kontinuitě a diskontinuitě v českém dějepisectví po r. 1948

Logo poskytovatele
Autoři

KALHOUS David

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Forum Historiae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova historiography; marxism; central europe; Early Middle ages; Graus; model
Přiložené soubory
Popis Autor úvozuje text, diskutovat o roli starších generací historiků, kteří nikdy nebyli členy komunistické strany, i když stále nebo dosáhl významné pozice v systému "nového komunistického výzkumu", a postavení nové generace mladých komunistů, kteří neváhali jejich kontakty s komunistickou stranou budovat svou kariéru. Ačkoli autorka přiznává nespojitosti ve vývoji historiografie po roce 1948, on také zdůrazňuje, že faktory, které nám umožňují vidět historiografie v Československu jako kontinuální - na rozdíl od osobního kontinuity můžeme sledovat nejen teoretické pokusy ji ospravedlnit společné kořeny o "burgeois" a "marxisty" historiografie na základě všeobecně uznávaných technik historiografie, ale i kontinuitu v studovaných témat. V tomto prostředí, členství v komunistické strany a znalosti marxistické ortodoxie nebyli jedinými předpoklady úspěchu a můžeme snadno sledovat boje mezi různými frakcemi uvnitř historiografické poli. František Graus a jeho kariéra je velmi dobrým příkladem této situace. Bylo František Graus, který postavil základy konceptu konkrétní model státu ve střední Evropě v raném středověku (10. -. 12 C). Následující text je zaměřen na analýzu jazyka jeho prací a práce jeho žáků (D. Třeštík) a jejich současníků (R. Nový), kteří se model znovu a přispěla k jeho rozvoji.Analýza ukazuje, že autoři sdílejí myšlenku centralizované moci představované silným "avant-garde" ("družina", družiny), který prostřednictvím plánovaných akcí organizuje sociální prostor. Autor také ukazuje časný úspěch tohoto modelu v české historiografii a navrhnout pro lepší pochopení tohoto úspěchu zaměřit další výzkum komunikačních kanálů historiografie v komunistické éře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.