Ampullae ze Svaté země a jejich historická paměť

Autoři

FILIPOVÁ Alžběta

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška uskutečněná v rámci cyklu "Středověk v pohybu" organizovaným Ústavem dějin umění Akademie Věd České republiky, se zaměřila na proměny významu a funkce relikviářů známých jako Ampullae ze Svaté země, a to na konkrétním příkladu sbírky z Monzy. Tyto předměty, jež se dochovaly v největším počtu v severoitalských městech Monza a Bobbio, byly vytvářeny ve Svaté zemi pro potřeby křesťanských poutníků jako osobní nádoby na uchování kontaktních relikvií. V Monze je z těchto osobních poutních předmětů na počátku 7. století vytvořena sbírka, darovaná nově vzniklému dómu v tomto městě. Jedná se o dobu langobardské královny Theodelindy, charakterizovanou upevňováním moci Langobardů v severní Itálii a jejich konverzí k ortodoxnímu křesťanství. Z jednotlivých ampulí se zde stává sbírka, která je nejdříve součástí pokladu darovaného královské bazilice, posléze je pravděpodobně uložena do hlavního oltáře, kde jako relikvie v částečném zapomnění přežívá po staletí. Kromě významu a funkce sbírky z Monzy v kontextu této klíčové epochy langobardského království se prezentace rovněž zaměřila na recepci sbírky ampulí v Monze v průběhu staletí, skrze dobové prameny, inventáře a historické spisy, a poukázala na rozdílnost chápání stejných uměleckých předmětů v různých historických momentech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.