Can we do without a metaphysical theory of personal identity in practice?

Logo poskytovatele
Název česky Lze se v praxi obejít bez metafyzické teorie osobní identity?
Autoři

BĚLOHRAD Radim

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Prolegomena: Journal of Philosophy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=191537
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova justification; metaphysics; personal identity; practical concerns
Popis V této stati obhajuji tezi, že potřebujeme metafyzickou analýzu osobní identity ke zdůvodnění některých s identitou spjatých praktických postojů, jako je například egoistický zájem. Představuji teorii D. Parfita, ve které jsou praktické zájmy zdůvodněny metafyzicky. Poté se zaměřuji na dvě námitky: Námitku C. Korsgaardové, podle které jsou tyto zájmy zdůvodněny jednotou aktérství, a námitku M. Johnstona, podle které jsou zdůvodněny prima facie a nezávisle na metafyzické teorii. Obhajuji tvrzení, že i když tyto teorie mají velkou váhu, stále ponechávají jistý omezený prostor pro metafyzické zdůvodnění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.