Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti

Autoři

RABUŠICOVÁ Milada

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška je v první části věnována argumentům pro rozvoj a podporu předškolního vzdělávání v Evropě, jako jsou pomoc a podpora rodinám, podpora vyšší porodnosti jako reakce na stárnoucí společnost, rovnost příležitostí žen a mužů, výraznější zapojení žen do pracovního procesu, ekonomické efekty v podobě investice do budoucnosti, vyrovnávání socioekonomických nerovností, sociální a kulturní soudržnost a první krok dítěte k celoživotnímu učení. Následuje přehled typických modelů předškolní péče a vzdělávání v Evropě v souvislosti s modely sociálního státu, jež v různé míře zohledňují rozdílné pohledy na péči o nejmenší děti a na rodinnou politiku vůbec.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.