Voda – zdroj života francouzské klasicistní zahrady

Autoři

JEDLIČKOVÁ Simeona

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek chce podat důkaz o aplikovatelnosti pojmů jako bienséance a régularité francouzské klasicistní estetiky právě na prvek vody v soudobém zahradním umění. Ve zdánlivě velmi klidné francouzské klasické zahradě je totiž právě voda dynamizujícím prvkem, který se silně podílí na jejím výsledném estetickém působení. Její schopnost vytvářet trojdimenzionální objekty, stejně jako rovné plochy vodních parterů, zde hraje dominantní roli. I když nejznámějším představitelem umění francouzských formálních zahrad a zároveň jejich ustanovitelem je bezpochyby André Le Nôtre, nezanechal o teorii své práce žádný písemný odkaz, a tak je možné ji reflektovat především prostřednictvím jeho následovníků a teoretických nadšenců, jakým byl i Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville. Analýza prakticky založeného spisu La Théorie et la pratique du jardinage Dezalliera d'Argenville pomůže zachytit hlavní principy využití elementu vody ve francouzské formální zahradě.
Související projekty: