"You dream by the book": Shakespeare's Dreams and Dream Interpretation Manuals

Název česky "Vy sníte jako z knih": Shakespearovy sny a snáře
Autoři

KRAJNÍK Filip

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V druhé polovině 20. stol. autoři jako Rachel G. Giblinová (1971) či Steven R. Fischer (1978) upozornili na vliv skutečných středověkých snů, jež jsou modernímu čtenáře přístupné jen prostřednictvím středověkých snářů, na snové motivy ve středověké literatuře. Využití dochovaných středověkých snářů se ukázalo být neocenitelnou pomůckou při výkladu četných snových epizod v soudobé hrdinné a snové literatuře, jelikož novodobé publikum již nezná středověké představy o snových fenoménech. Ačkoliv význam snů v anglickém renesančním dramatu, literatuře a kultuře obecně je dobře známý (Manfred Weidhorn, 1970; Peter Brown, 1999; Carole Levin, 2008; Hodgkin, O’Callaghan a Wiseman, 2008), dosud nebyl proveden výzkum možného původu symbolických snů v renesanční literatuře v soudobém chápání snů a snění. Tato prezentace se pokusí znovu vyložit několik nejznámějších symbolických snů v shakespearovském dramatu, jako například Shylockův sen o penězích, sen o korunovaci lady Eleanor či Hermiin sen o hadovi, ve světle raně novověkých studiích snů. Účelem referátu bude určit, jak snové symboly přispívají atmosféře a dramaturgii řady Shakespearových her.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.