El tratamiento de los procedimientos de formación de palabras en la NGLE (2009)

Název česky Slovotvorné postupy ve španělštině a jejich prezentace v NGLE (2009)
Autoři

STEHLÍK Petr

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Al pie de la(s) letra(s)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://alpiedelasletras.sweb.cz/stehlik_petr_formacion_palabras.pdf
Obor Jazykověda
Klíčová slova Spanish; morphology; word formation; NGLE (2009)
Popis Tento článek je kritickou analýzou popisu morfologických slovotvorných postupů v NGLE (2009) se zvláštním zřetelem k novým klasifikacím a konceptům zahrnutým do posledního vydání španělské akademické gramatiky.
Související projekty: