Středověké strusky po tavbě Pb-Ag rud na Jihlavsku

Autoři

KAPUSTA Jaroslav DOLNÍČEK Zdeněk MALÝ Karel

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Strusky byly získány převážně povrchovým sběrem ze dvou lokalit situovaných v severozápadní části města Jihlava a z lokality poblíž nedaleké obce Plandry. Fázové složení odebraných vzorků bylo stanoveno prostřednictvím mikroskopie v procházejícím a odraženém světle a analýz na elektronové mikrosondě (metoda WDX). Získané výsledky byly společně s analýzami celkového chemismu a experimentálními tavbami použity k dílčím interpretacím (složení vsázky, typ zpracovávané rudy, dosažené teploty a účinnost redukční tavby, efektivita přípravných prací). Zároveň bylo využito izotopů Pb pro posouzení možného importu olova z lokalit jiných, než jihlavských.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.