Interkulturní rozdíly ve zrakovém vnímání a metody jejich měření

Autoři

ČENĚK Jiří ŠAŠINKA Čeněk URBÁNEK Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Kognícia a umelý život 2015
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/zbornik/zbornik.html
Obor Psychologie
Klíčová slova cognition; perception; holistic and analytic cognitive style
Popis Výzkumy naznačují existenci kulturně determinovaných rozdílů ve zrakovém vnímání a v souvisejících kognitivních procesech, jakými jsou vizuální pozornost a paměť. Podle výzkumů vycházejících z Nisbettovy teorie holistického a analytického kognitivního stylu se v těchto procesech významně liší příslušníci kultur Východní Asie a Západního civilizačního okruhu. Zatímco obyvatelé Západu vykazují tendenci soustředit pozornost na takzvané fokální objekty (objekty dominující percepčnímu poli) a jejich atributy, Asiaté mají tendenci vnímat percepční pole celistvěji, věnují pozornost jeho dalším prvkům a vztahům mezi fokálním objektem a dalšími vnímanými objekty. V tomto článku představujeme vybrané interkulturní teorie zrakového vnímání a představujeme metody jejich měření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.