Zdraví podporující chování ve vztahu k duševnímu zdraví a životním hodnotám

Autoři

SLEZÁČKOVÁ Alena KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem studie je prozkoumat souvislosti zdraví podporujícího chování s mírou duševního zdraví a preferencí životních hodnot. Výzkumný soubor se skládá ze 1498 českých respondentů (68% žen, 32% mužů ve věku 15 až 93 let). Použity byly metody Škála zdraví podporujícího chování (Dosedlová a kol., 2011), Škála duševního zdraví MHC-SF (Keyes, 2005), Škála životních hodnot (modif. Rokeach, 1967) a škála pro subjektivní posouzení zdravotních problémů. Online sběr dat probíhal v r. 2014-2015, pro analýzu dat byl použit program SPSS. Korelační analýza odhalila významné vztahy (p <0,01) mezi mírou duševního zdraví a skupinou životních hodnot sdružených do faktorů Harmonie (r = 0,196), Úspěch (r = 0,132) a Přínos společnosti (r = 0,193). Zjištěny byly také významné korelace mezi duševním zdravím a četností subjektivně hodnocených zdravotních problémů (r = -0,293; p<0,01). Hierarchická regresní analýza odhalila tři faktory zdraví podporujícího chování coby hlavní nezávislé prediktory duševního zdraví: Udržování duševní pohody (Beta = 0,491; p <0,001), Fyzická aktivita (Beta=0,189; p<0.001) a Pravidelný denní režim (Beta = 0,114; p <0,001). Společně s faktory životních hodnot Přínos společnosti a Harmonie vysvětlují 38% rozptylu duševního zdraví. Výsledky v souladu s celostním přístupem naznačují pozitivní vliv zdraví podporujícího chování na úroveň fyzického i duševního zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.