Hypertext is Xanadu: an Interplay of Organic and Mechanical Metaphors in Scientific Conceptualization

Název česky Hypertext je Xanadu: souhra organické a mechanické metaforiky ve vědecké konceptualizaci hypertextu
Autoři

KOBÍKOVÁ Zuzana MÁCHA Jakub

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Definován jako nelineární text obsahující odkazy k jiným informacím, představuje hypertext významové rozšíření pojmu text. Předpokládáme, že hypertext je konceptualizován obrazně. Chceme ukázat vztahy mezi touto konceptualizací a zdomácňováním hypertextu ve společnosti. Pracovat budeme metodou blumenbergovské analýzy této vědecké konceptualizace. Naším cílem je interpretovat ji jako pragmaticky podmíněnou dialektickou souhru organických a mechanických "absolutních metafor" (metafory, které nemohou být plně parafrázován v doslovném jazyce). Blumenbergova teorie (která podle našeho názoru předchází kognitivní lingvistice), dává našemu zkoumání historický rozměr. Teorie interakce Maxe Blacka, stejně jako teorie fikčních světů ve zkoumání metafory, nám pomáhá v logické analýze absolutních metafor a jejich asociativní komplexů. Zaměříme se na absolutní metaforou Teda Nelsona "hypertext je Xanadu". Nelson rozšířil metaforu Vannevara Bush. Bush uvažoval o možnostech textového propojení jako o mechanizaci organické asociativní paměti v mechanickém metafoře "asociace je stezka". Bush si představoval hypertext jako mechanické rozšířění naší paměti. Douglas Engelbart učinil pojetí Bushe více organické, pokud jde o interakci člověka s počítačem. Nelson chápal svůj projekt Xanadu jako hypertextový, organický systém, který napodobuje funkce lidské mysli. Nelson si představoval Xanadu jako nekonečné místo literární paměti. Odkazoval na Coleridgeovo Xanadu a nikdy nekončící, aktivní hledání magického místa. Hypertextový systém Xanadu funguje po čtyřiceti letech vývoje, v omezené verzi. Je stále snem jako v básni Kubla Khan. Dialektická souhra těchto metafor ukazuje, že současnější, více mechanické médium (WWW) je životaschopnější než organické Xanadu. Xanadu má ale šanci inspirovat více specializované hypertextové systémy pro vědce a učitele, kteří jsou schopni konceptualizovat složitějším způsobem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.