Subjective Theories of Personal Identity and Practical Concerns

Logo poskytovatele
Název česky Subjektivní teorie osobní identity a praktické zájmy
Autoři

BĚLOHRAD Radim

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Organon F
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/subjective-theories-personal-identity-and-practical-concerns
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova compensation; identification; numerical identity; personal identity; responsibility; self-constitution; self-interested concern
Popis Práce se zaměřuje na tři teorie osobní identity, které jsou založeny na myšlence, že osobní identita je výsledkem procesu, kdy osoba zaujme určitý postoj k jistým mentálním stavům a činům. Tyto teorie nazývám subjektivní teorie osobní identity. Obhajuji stanovisko, že proponenti těchto teorií nám nesdělují jasně, co v jejich koncepcích pojem "osobní identita" skutečně znamená. U standardních teorií, jako je například animalismus či psychologická teorie, pojem "osobní identita" označuje numerickou identitu osob a jeho analýza definuje podmínky persistence osob. Pokud subjektivní teorie chtějí poskytnout takové kritérium, pak nutně selhávají. Podle jiné interpretace si tyto teorie kladou za cíl vymezit nenumerický typ identity, který má být vhodným nástrojem pro analýzu řady praktických zájmů, které osobní identitu předpokládají. Ukazuji, že kritéria, která tyto teorie poskytují, nedokáži vysvětlit řadu našich přesvědčení o těchto praktických zájmech, a proto musí být i tato interpretace opuštěna.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.