The Anique Memory and the Middle Ages

Autoři

FRANTOVÁ Zuzana FOLETTI Ivan

Rok publikování 2015
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato kniha se zrodila z touhy zanechat hmatatelnou stopu po vědeckých setkáních, která se uskutečnila v posledních dvou letech v Centru raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Xavier Barral i Altet, Nicolas Bock, Valentina Cantone, Herbert Kessler, Serena Romano a Elisabetta Scirocco rozpoutali vzrušující diskuze o tom, co je nadále nazýváno jako středověk. Společný jmenovatel, který sjednotil všechny z těchto přednesených vědeckých prací, byl dialog mezi středověkou „přítomností“ a antickým světem: od Benátek přes Campanii do Milána, z Konstantinopole do Burgundska se objevují intelektuální a vizuální zkušenosti, které naznačují, že období středověku bylo výjimečně příznivým okamžikem pro střet s antickým dědictvím, zprostředkovaným různými cestami, ale vždy přítomným. Účelem této knihy je pochopit, proč a jak vzory, obrazy a představy z mytické (ale viditelné) starověké minulosti byly přijímány skrze středověké tisíciletí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.