Eigenvalue comparison for discrete symplectic systems

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Porovnání vlastních hodnot pro diskrétní symplektické systémy
Autoři

ŠIMON HILSCHER Roman

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Difference Equations, Discrete Dynamical Systems and Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.springer.com/book/9783319247458
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Symplectic system; Finite eigenvalue; Focal point; Oscillation theorem; Comparison of eigenvalues
Popis Cílem tohoto článku je podat přehled důležitých výsledků v oscilační a spektrální teorii diskrétních symplektických systémů s nelineární závislostí na spektrálním parametru. V článku také dokazujeme nové srovnávací věty pro konečné vlastní hodnoty těchto systémů.
Související projekty: