Česká inteligence v Bulharsku na konci 19. století. Učebnice českých učitelů v Bulharsku

Autoři

ZEMAN Pavel

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Z významné české migrace, která zamířila v 80. a 90. letech 19. století do nově vzniklého bulharského státu, byli středoškolští učitelé nejpočetnější profesní skupinou. Jedním z nejcitelnějších problémů přitom byl nedostatkem učebnic, vhodných pro výuku. V této prezentaci jsem představil české učitele, kteří sepsali učebnice pro bulharské gymnaziální žáky a tyto jejich učebnice podrobil kritice.
Související projekty: