Archeologie a historie jde to? - možnosti interdisciplinární spolupráce archeologie a historie při studiu středověké řemeslné výroby

Autoři

OSTRÝ Ctibor

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval možnostmi zkoumání řemeslné činnosti ve středověkých městech z pohledu archeologie a historie. Přiblížil problematiku výzkumu středověké řemeslné činnosti z pohledu obou věd, reflektoval úskalí komunikace mezi oběma disciplínami a prezentoval modelové spolupráce. V závěru se snažil poukázat na možnosti spolupráce obou věd v daném tématu.
Související projekty: