On Research Methodology in Ancient and Byzantine History

Autoři

BEDNAŘÍKOVÁ Jarmila MEŠKO Marek ŽÁKOVÁ Anna

Rok publikování 2015
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kolektivní monografie obsahuje studie 12 autorů, zaměřené na různé oblasti metodologie bádání o dějinách starověku, jednak obecně, jednak v souvislosti s disertačními pracemi zúčastněných studentů doktorského studia. Hlavní kapitoly (J. Bednaříková, M. Meško) jsou věnovány charakteristice kategorie „starověký stát“ obecně, charakteristikám sakrálního království (s důrazem na jeho výskyt v antice) a určení základních rysů tzv. germánských barbarských států, s nimiž je porovnáván útvar zvaný Attilova říše. Autoři dále rozebírají mechanismus diplomatických vztahů mezi nomády a Byzancí a hledají charakteristické rysy nomádského státu obecně a nomádských politických útvarů 11. a 12. stol. zvlášť. Zbytek publikace tvoří kratší studie studentů doktorského studia oboru dějiny starověku. Zabývají se např. metodologií práce s antickými literárními díly jako pramenem pro život dětí v antice, přechodnými obdobími dějin, environmentálními problémy starověku, metodologií zkoumání hospodářských dějin pozdní antiky, problematikou zkoumání raných římských i „barbarských“ dějin atd.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.