Strusky po tavbě polymetalických rud z lokality Čejkov-Trsov (pelhřimovský rudní revír)

Autoři

KAPUSTA Jaroslav DOLNÍČEK Zdeněk MALÝ Karel

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Citace
Klíčová slova Pelhřimov Ore District, polymetallic ores, slags, heavy metals
Popis Lokalita Čejkov-Trsov se nachází přibližně 1030 m jihovýchodně od středu vesnice Čejkov. Výsledky celkového chemismu poukazují, že na složení strusek se podílí především SiO2-FeO-Al2O3. Neobvyklé jsou i vysoké obsahy barya (až 9.2 hm. % Ba) a olova (až 15 hm. % Pb), stejně jako nízé obsahy zinku (230-3780 ppm). Všechny vzorky až na jeden jsou CaO chudé (vyjímka vzorek CT4 obsahující 6,03 hm. % CaO). To sřejmě odráží nedostatek aditiv na bázi CaO. Optická mikroskopie a EDX analýzy potvrdily přítomnost následujících fází: spinelidy, olivín, živec, pyroxen, sklo a křemen.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.