Platónova kosmologie Dobra

Autoři

PETRŽELKA Josef

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola knihy je věnována Dobru na kosmologické rovině. Platón v dialogu Faidón (97d–98a) popisuje žádoucí způsob výkladu kosmu - u všech věcí a jevů (konkrétně u tvaru Země a její polohy v prostoru, u vzájemných rychlostí a poloh hvězd má být hledána taková příčina, která určuje jejich nejlepší stav a jejich Dobro. Požadován je tedy teleologický výklad. Cílem kapitoly je pak zjistit, zda Platón sám ve svých textech tento požadavek naplnil. V samotném Faidónovi takový výklad nenajdeme. Proto je třeba hledat v Tímaiovi, v němž patří výklad o kosmu ke stěžejním tématům. Avšak ani zde se nedočkáme detailních odpovědí na všechny dílčí otázky z Faidóna. Ovšem dozvídáme se, co je Dobrem celého kosmu a jeho částí - matematické uspořádání prvků a rozumový základ kosmických procesů.