Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla

Autoři

ŘEHULKOVÁ Hana

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Angloamerická recepce Ingardenova pojetí literárního díla analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomenologa Romana Ingardena tak, jak je interpretována v převážně analyticky smýšlejícím prostředí, rozvíjející dědictví anglosaské filozofické tradice. Součástí práce je rovněž snaha o „argumetizaci“, tedy převod Ingardenovy teorie do diskurzu analytické estetiky.
Související projekty: