Úpadek pánů z Drahotuš v předhusitském období

Autoři

ŠKVRŇÁK Jan

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sborník Státního okresního archivu Přerov
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.archives.cz/zao/resources/prerov/soka_prerov_sbornik_2015.pdf
Obor Dějiny
Klíčová slova Drahotuše, moravian nobility, Lords of Drahotuše
Popis Příspěvek popisuje dějiny rodu pánů z Drahotuš od počátku 14. století do husitských válek. Zřetel je věnován ekonomickému vývoji