Edice textu Jaroslava Werstadta - Hlas odporu z přítmí druhé republiky a z prvních měsíců nacistické okupace

Autoři

PÁNEK Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví. Memento. Druhá světová válka. Dokumenty - umění
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Jaroslav Werstadt; Edvard Beneš; Tomáš Garrigue Masaryk; Munich Agreement; Second Republic; Nazi occupation; history of historiography; ideology
Popis V editovaném textu, který vznikl roku 1966, charakterizuje český historik Jaroslav Werstadt svou vlastní publikační činnost v období druhé republiky, kdy se obracel vůči kritice ideového zakotvení Československé republiky jakožto údajného viníka mnichovské katastrofy, a v prvních měsících existence Protektorátu Čechy a Morava, kdy se vymezoval zejména vůči nacistické ideologii a propagandě a německým představám o novém uspořádání střední Evropy. Publicistická kampaň českého historika byla odvážnou obhajobou oficiální ideologie první republiky, působení T. G. Masaryka a E. Beneše a zároveň vyjádřením Werstadtova přesvědčení, že současná situace je pouze krátkodobou úchylkou v jinak od dob první světové války postupující demokratizaci Evropy a světa. Editovaný text z poloviny šedesátých let je možné vnímat také jako doklad o výrazné kontinuitě Werstadtova myšlení a světového názoru, které od dob první republiky i přes mnohé politicko-společenské zvraty nedostály výrazné změny. Úvodní studie poté spojuje Werstadtovu spjatost s prvorepublikovou ideologií s podobnými postoji českých dějepisců z okruhu tzv. hradních historiků, kam lze vedle samotného Werstadta zařadit K.Kroftu, J. Slavíka a J. Borovičku.
Související projekty: