Surrogate Grandparents as Actors in Intergenerational Learning

Název česky Náhradní prarodiče jako aktéři mezigeneračního učení
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada PEVNÁ Kateřina VAŘEJKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-4-6
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova intergenerational learning; senior; grandparent roles; surrogate grandparenthood; qualitative research
Popis Současné společenské změny, které ovlivňují také situaci v České republice, výrazným způsobem posílily zájem o mezigenerační učení a také generaci seniorů jako jeho aktérů. Právě podoba života seniorů a jejich role v rodině prochází zásadní změnou. Vedle prarodičovské role žité v rámci biologické rodiny, kdy se jedinec stává prarodičem v momentu, kdy se jeho děti staly rodiči, se dnes můžeme setkat i s prarodičovskou rolí žitou alternativním způsobem. Jedním z příkladů je tzv. náhradní prarodičovství, tedy takové, které mezi dítětem a seniorem vzniká na základě vazby nikoli biologické, ale sociální. V předkládaném textu se snažíme spojit obě uvedená témata, tedy mezigenerační učení a náhradní prarodičovství. Klademe si otázku, jak je mezigenerační učení realizováno, jaká je role náhradních babiček jako aktérek v procesu mezigeneračního učení, co je jeho obsahem, tedy co je v rámci mezigeneračního učení předáváno. V neposlední řadě také zjišťujeme metody, jež jsou v rámci tohoto učení používané.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.