Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Vliv zkušeností s lidmi s postižením na postoj k jejich profesnímu začlenění
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Otevřenost k začlenění osob se zdravotním postižením do všech oblastí společenského života je výrazně ovlivněna postoji obyvatelstva, což se odráží i do přístupu zaměstnavatelů. V tomto textu budou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, která se týkala vlivu zkušenosti s lidmi s postižením na postoje k jejich profesnímu začlenění. Výsledky ukazují rozdíly ve vztahu k druhu zdravotního postižení a intenzitě kontaktu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.