Možnosti rozvoje hudebnosti a hudební gramotnosti současné české populace

Autoři

NOVOTNÁ Marie

Druh Článek ve sborníku
Konference Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://konference.osu.cz/khv/file.php?fid=37
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova musical education; musicality; development of musical talent; music literacy
Popis Příspěvek reflektuje stav hudební gramotnosti a hudebnosti české populace a poukazuje na impulzy, které by mohly vést k jejich zlepšení. Za hlavní impuls v rámci hudební výuky považuje zapojování her zaměřených na pochopení jazyka hudební struktury.