Hudebně pedagogická koncepce Vladimíra Helferta v souvislostech současných snah hudební pedagogiky a možnosti jejich realizace v prostředí dnešního hudebněvýchovného systému fungujícího v rámci českého školství

Autoři

NOVOTNÁ Marie

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek konfrontoval Helfertovo pojetí receptivní a aktivní hudebnosti s následujícím vývojem hudební pedagogiky u nás a akcentoval nutnost motivace žáků k rozvíjení vlastní hudebnosti.