Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

INDROVÁ Martina JORDÁNOVÁ Květa HAVLŮJOVÁ Hana CHARVÁTOVÁ Kateřina KLAPKO Dušan REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ Naděžda NEPRAŠOVÁ Eva HUDEC Petr WIZOVSKÝ Tomáš WIZOVSKÁ Dagmar SVOBODOVÁ Anna HAVRLANT Petr SVOBODA Petr

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Movité i nemovité kulturní dědictví, ať už nás obklopuje v podobě kulturní krajiny, historických sídel, archeologických památek nebo rozmanitých artefaktů, může být zdrojem inspirativních vzdělávacích příležitostí pro všechny generace. Kvalitní formy edukace neboli výchovy a vzdělávání, se však nabízejí také jako jedna z velmi účinných cest, jak přispívat ke kultivaci veřejného zájmu v oblasti péče o kulturní dědictví a k udržitelnosti společenské hodnoty kulturního dědictví vůbec. Zdánlivě samozřejmé teze však v sobě ukrývají řadu zajímavých otázek, zvláště pokud hledáme nové cesty, jak co nejlépe zpřístupňovat a zprostředkovávat vzdělávací potenciál kulturního dědictví, jež se nachází ve správě památkových a paměťových institucí. Nejpalčivější z těchto otázek určily náměty pro konferenční diskusi. Na konferenci vystoupili mluvčí z Velké Británie, Francie a České republiky. V mezinárodním a mezioborovém kontextu byly představeny také výsledky projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky, který byl v letech 2012 – 2015 podpořen z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR.
Související projekty: