O racionalitě emocí

Autoři

JASTRZEMBSKÁ Zdeňka

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnuje otázce, jakou roli hrají emoce ve sféře praktické a teoretické racionality.
Související projekty: