Non-oscillation of periodic half-linear equations in the critical case

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Neoscilace periodických pololineárních rovnic v kritickém případě
Autoři

HASIL Petr VESELÝ Michal

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Electronic Journal of Differential Equations
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova half-linear equations; Prüfer angle; oscillation theory; conditional oscillation; oscillation constant
Popis Nedávno bylo dokázáno, že jisté pololineární diferenciální rovnice Eulerova typu s periodickými koeficienty jsou podmíněně oscilatorické a byla nalezena jejich kritická oscilační konstanta. Nicméně kritický případ zůstal nevyřešen. Cílem tohoto článku je prostudovat tento kritický případ. Proto uvažujeme kritickou hodnotu koeficientů a dokážeme, že jakákoli uvažovaná rovnice je neoscilatorická. Navíc analyzujeme situaci, kdy koeficienty nemusejí mít žádnou společnou periodu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.