Věda jako jednání : Pražský lingvistický kroužek, kulturní aktivismus a myšlení o divadle

Logo poskytovatele
Autoři

BERNÁTEK Martin

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2016-1-1
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Prague Linguistic Circle; theatre theory; theatre praxis; theatre scholarship; popularisation; Jan Mukařovský; Jindřich Honzl; Jiří Veltruský; Emil František Burian; World War II
Popis Strukturální přístup k divadlu byl vyvinut na konci třicátých let minulého století a během druhé světové války v rámci Pražského lingvistického kroužku („PLK“) jako výsledek aktivistického přístupu ke vědě a úzké spolupráci mezi divadelníky a vědci. I když bylo spojení mezi pražskými strukturalisty a meziválečnou divadelní avantgardou již popsáno, jsou zde významné vztahy, které překračují tento obecně uznávaný rámec. Základní strukturalistické texty o divadle byly totiž často psány jako polemiky, které byly mimo běžné čtenáře určeny také protivníkům, nebo členům PLK. Většina těchto textů také byla napsána ve změněném kulturním kontextu 40. let, kdy byly původní principy meziválečné avantgardy přehodnocovány. Zároveň byl strukturální přístup k divadlu motivován potřebou vysvětlit avantgardu širšímu publiku prostřednictvím terminologie moderní vědy. Takzvaná Pražská škola divadelního strukturalismu je proto příkladem vědecké aktivity, kdy jsou teorie formulovány s ohledem na popularizaci vědy a rovněž používány k útoku proti názorovým oponentům v nově vznikajícím poli divadelních studií. V této studii se zaměřuji na praktické a organizační aspekty PLK, představuji různé způsoby kolektivního jednání ve veřejném prostoru stejně jako na materiální podmínky existence PLK a jeho finanční podporu. Zabývám se také národnostní a politickou (levicovou) příslušností členů PLK. Z této perspektivy popisuji přístup PLC k divadlo jako sled akcí než jako soubor textů a myšlenek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.