Oscillation and non-oscillation criterion for Riemann-Weber type half-linear differential equations

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Oscilační a neoscilační kritérium pro pololineární diferenciální rovnice Riemannova-Weberova typu
Autoři

HASIL Petr VESELÝ Michal

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14232/ejqtde.2016.1.59
Obor Obecná matematika
Klíčová slova half-linear equations; Prüfer angle; Riccati equation; oscillation theory; conditional oscillation; oscillation constant; oscillation criterion
Popis Kombinací modifikované pololineární Pruferovy metody a Riccatiho metody jsou studovány oscilační vlastnosti pololineárních diferenciálních rovnic. Užitím transformační teorie pololineárních rovnic a jistých známých výsledků je ukázáno, že analyzované rovnice v Riemannově-Weberově tvaru s perturbacemi v obou členech jsou podmíněně oscilatorické. V rámci metody jsou identifikovány kritické oscilační hodnoty jejích koeficientů a následně je rozhodnuto, kdy uvažované rovnice jsou oscilatorické a kdy jsou neoscilatorické. Jako přímý důsledek hlavního výsledku je řešen tzv. kritický případ pro jistý typ pololineárních neperturbovaných rovnic.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.