Lidový dům a jeho role při formování národní identity

Autoři

VÁLKA Miroslav

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Prameny a studie
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova national identity; rural cottage; Czechoslavic Ethnographic Exhibition 1895
Popis V rámci utváření národní identity sehrála důležitou roli tradiční lidová (rurální) kultura, ve které byly nacházeny jevy splňující kritéria autochtonnosti, specifičnosti a typičnosti pro dané národní společenství. Druhá polovina 19. století přinesla pro formování národní identity nový impulz, a tím byly jevy materiální kultury zahrnující celou škálu artefaktů, mezi jinými také vesnický (lidový) dům. Z hlediska zájmu o vesnickou architektonickou tvorbu sehrály důležitou roli světové výstavy, když přišly s ideou „národní vesnice“. Vesnický dům se stal jedním ze symbolů „národní“ kultury, jak to potvrzují také výstavní akce v Praze v devadesátých letech 19. století. Součástí Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891 byla idealizovaná „česká chalupa“, jejíž společenský úspěch inspiroval ředitele Národního divadla F. A. Šuberta k projektu velké Národopisné výstavy českoslovanské otevřené 15. května 1895. Plánovaná dokumentace byla dílem předních českých architektů. Ideové poslání výstavy předurčovalo k výběru rozměrné selské statky, tedy obydlí bohatších vrstev obyvatel vesnice, kde se uplatnily i výzdobné prvky a svou roli hrála reprezentační funkce domu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.