Nově zpracované nálezy středověkého skla z Opavy

Autoři

BŘEČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje nálezy středověkého skla ze starších archeologických výzkumů v historickém jádru města Opavy z lokalit Masařská 6, Mnišská – Mezi Trhy a Pekařská – Kolářská. Důraz byl kladen nejenom na importy, které dokládají kontakty s jižní Evropou, ale také na výrobky domácí provenience, především vysoké číše s nálepy.
Související projekty: