Athlétai a sportovní tituly antického světa

Autoři

KOUŘIL Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Tělesná kultura
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5507/tk.2015.020
Obor Dějiny
Klíčová slova Athlétai; titles; Olympic Games; pentathlon; aristeia; triastés; paradoxos; periodoníkés
Popis Východiska: Speciální sportovní tituly byly důležitým jevem dějin antického sportu, Olympie a vojenství. Byly také odrazem řeckého myšlení, kde byla primární touha vyniknout. Cíl: Cílem studie je představení nejslavnějších řeckých atletů a sportovních titulů gymnického agónu; dále pak určení vztahu aristeión/aristeia k starořeckému sportu. Metodika: Zdrojem pro článek bylo studium pramenné a odborné literatury, kritika, interpretace a syntéza výsledků. Výsledky: Článek se zabývá především olympijskými tituly gymnického agónu starověkého Řecka a jejich nejslavnějšími nositeli. Doprovodné tabulky v textu spojují a představují atlety a speciální tituly; a dále pomáhají představit ty nejlepší z nejlepších jako výtečné sportovce a povětšinou i skvělé vojáky. Závěr: Speciální sportovní tituly udělované těm nejlepším atletům hrály vedle samotných úspěchů na panhelénských hrách důležitou roli v propagaci jich samotných i jejich většinou rodného městského státu či formy vlády a zvyšovaly úroveň a jedinečnost těch nejlepších. Předstupeň klasických sportovních titulů pak lze hledat v oblasti vojenství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.