Biblická intertextualita v německých románech od roku 1990: Využití, funkce a význam

Autoři

TROMBIKOVÁ Martina

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Představení dizertační práce: Hlavní postavy románů z korpusu této dizertační práce intertextuálně odkazují na biblické postavy, ale nacházejí se v nových kontextech svých vlastních fikčních světů. Cílem této práce je odpovědět na otázku, jak a proč současní němečtí autoři využívají ve svých románech intertextuálních odkazů na Bibli. Jakou funkci a jaký význam má v současných německých románech po roce 1990 biblická intertextualita? Autorka práce vychází z předpokladu, že samotná biblická intertextualita v současných německých románech automaticky nevede čtenáře k zamyšlení nad náboženskými otázkami, ale slouží spolu s dalšími rovinami románů vlastním literárním cílům. Zároveň si autorka práce klade otázku, zda a jak je biblická předloha v románech zcizena. Všechny tyto otázky jsou zodpovězeny i ve vztahu ke starším německým románům od poloviny 20. století, které rovněž využívají biblické intertextuality pro charakteristiku svých hlavních postav. Práce popisuje nejen nejstarší způsob zpracování biblické předlohy, tzv. historizující parafrázi, ale i novější přístupy jako fiktivní transfiguraci a nakonec i nejnovější využití biblické intertextuality v románech s transfigurativními prvky. U nejnovějších románů po roce 1990 práce rozlišuje mezi dvěma strategiemi: splnění a naopak zklamání čtenářského očekávání příběhu, který je podobný některému z biblických vyprávění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.