Dispositional Optimism and Defensive Pessimism as Predictors of Health-related Behaviour in Czech Adults

Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava JELÍNEK Martin KLIMUSOVÁ Helena BUREŠOVÁ Iva

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Větší míra optimismu je spojena s větší aktivitou obecně i specificky ve vztahu k vlastnímu zdraví (Ylöstalo, 2003; Giltay, 2007; Posadzki, 2010). Hlavním cílem naší studie je vyjádřit závislost jednotlivých komponent chování souvisejícího se zdravím na proměnných dispozičním optimismu a defenzivním pesimismu a ověřit možné mezigenerační rozdíly v těchto vztazích na 4 kohortách českých dospělých (N=1252). Respondenti vyplnili dotazníky LOT-R, DPQ a Škálu chování souvisejícího se zdravím. Extrahovali jsme pět faktorů vysvětlujících 45,6% celkového rozptylu 32 položek Škály chování souvisejícího se zdravím: zdravá strava, duševní hygiena, pravidelný režim, fyzická aktivita a vyhýbání se návykovým/ohrožujícím látkám. Defenzivní pesimismus se nevztahoval k žádnému z uvedených faktorů. Dispoziční optimismus byl potvrzen pouze jako prediktor duševní hygieny (beta=0,56). Výsledky ukazují, že vztah mezi optimismem a chováním souvisejícím se zdravím může být ovlivněn kulturním kontextem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.