Jihoslovanská frazeologie kontrastivně

Autoři

DOBRÍKOVÁ Mária DUDÁS Mária FARKAS BARÁTHI Mónika GENEW-PUHALEWA Illiana GULEŠIC MACHATA Milvia KMECOVÁ Svetlana KONSTANTINOVA Daniela KREJČÍ Pavel KREJČOVÁ Elena SVÍTKOVÁ Milina VOJTECHOVÁ POKLAČ Saša ZHELEZAROVA Radost

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie Jihoslovanská frazeologie kontrastivně je kolektivní odbornou publikací celkem dvanácti autorů ze sedmi zemí. Jejím cílem je zmapovat shody a rozdíly v určitých aspektech frazeologie jihoslovanských a západoslovanských jazyků, ale do srovnání jsou v některých kapitolách zahrnuty i frazémy ruské (genetickolingvistické důvody) či maďarské (kulturně-historické důvody). Publikace svým neotřelým záměrem porovnávat vybrané jazykové jevy v rámci synchronního zkoumání tzv. malých jazyků přispívá k lepšímu vzájemnému poznání nejen jazykových, ale též literárních, kulturních, historických, etnografických, národopsychologických a jiných vazeb jihoslovanských národů s prostorem středoevropským.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.