"Religion" in Medieval Missionary Accounts about Asia

Název česky "Náboženství" ve středověkých misionářských zprávách o Asii
Autoři

VALTROVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studi e Materiali di Storia delle Religioni
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Concept of religion; Middle Ages; mission; Non-Christians
Popis Studie je příspěvkem do diskuse na téma středověkého pojetí "náboženství" a přináší analýzu vybraných křesťanských misionářských zpráv o jinověrcích v Mongolské říši a Indii. Setkání s jinověrci zde podnítilo nové způsoby uvažování o "náboženství", pro něž přestala být stávající terminologie (lex, secta, cultus) zcela vyhovující. Misionářské zprávy naznačují proces, v němž došlo k utváření společného diskurzu, který zahrnoval jak křesťanství, tak místní "náboženství". Otázkou, která je zde také částečně řešena, je vlastní obsah středověkého evropského pojetí "náboženství". Zejména jde o vztah náboženské praxe, víry a způsobů života jakožto klíčových aspektů této kategorie. Nastíněna je také otázka reflexe misionářských zpráv u středověkých evropských čtenářů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.