Kristin Thompsonová a čtyřicet let (neoformalistických) analýz

Autoři

KOKEŠ Radomír D.

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iluminace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/25448938/2016_-_Kristin_Thompsonov%C3%A1_a_%C4%8Dty%C5%99icet_let_neoformalistick%C3%BDch_anal%C3%BDz_Kristin_Thompson_and_Forty_Years_of_Neoformalist_Analyzing
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Popis Coby určující pro východiska, postoje, možnosti a vůbec rozpoznávání tzv. neoformalistické filmové analýzy se zpravidla považuje studie Kristin Thompsonové z roku 1988 "Jeden přístup, mnoho metod". Ve svém krátkém článku se vůči této zavedené praxi ostře vymezuji, když vysvětluji, proč je (nejen) s ohledem na práci Kristin Thompsonové důležité rozlišovat mezi neoformalistickou filmovou analýzou jako programem a neoformalistickým filmovým analyzováním jako badatelským postojem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.