Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku

Autoři

BAJER Aleš HRUBÝ Petr MALÝ Karel DEJMAL Miroslav MAZÁČKOVÁ Jana ŠABATOVÁ Klára TĚSNOHLÍDKOVÁ Kateřina LISÁ Lenka MACHOVÁ Barbora MILO Peter PETŘÍK Jan PLAČEK Miroslav RYBNÍČEK Michal VÁGNER Michal ZIMOLA David

Rok publikování 2016
Druh Uspořádání výstavy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Výstava představuje ohrožené archeologické památky: pravěká a raně středověká opevnění a mohylníky, zaniklé středověké vsi, hrady, tvrze a drobné fortifikace, důlní díla a cesty, ale také jejich vyhledávání a dokumentaci. Podoba míst získaná nedestruktivní prospekcí umožní rekonstruovat minulost a uchovat informace o dnešním stavu památek. Součástí výstavy jsou samozřejmě nálezy, které byly získány při archeologických výzkumech na Vysočině. Stopy osídlení v historické krajině jsou úzce vázány na přírodní prostředí. Jeho studium nám umožňuje rekonstruovat vývoj krajiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.